Akte Maurits

Home / Bronnen / Akte Maurits    |    Terug
Akte Maurits
   
   
 
 
 
 
 
 
Transcriptie
In den eersten dat zijn Excellentie de Stad van Nimmegen ende alle Borgeren ende Ingezeten van dien, dezer tijd binnen of buiten dezelve zijn, gelieve te accorderen [absolut en generaal pardon, en vergetinge] van alle faulten, misdaden, excessen en misbruiken, als het feit van de Reductie in den jaare van Heere [1585] geschiet, ende voorts alles wat sedert denzelven tijd tegens de generale ende particuliere Unien en Intentien der Staten Generaal van de geunieerde Provincien is gecommitteert zonder enigen exceptie, waar van de memorie dood en te niet blijven zal, als van zaaken die nooit gebeurt off geschiet en zijn, met expres verbot ende interdictie aan allen Justiciers, Officiers, ende andere, van daer aff geen vermaan off vervolg te doen; in wat manieren, offe onder wat deksel dattet, zij, op poene, dat de overtreders gepunieert ende gestraft zullen worden, als per- turbateurs van de gemeijne ruste.

Eigenlijk is dit bij de stad ingekomen post: een perkamenten brief met zegel van prins Maurits, per koerier bezorgd in oktober 1591. Maurits staat met zijn leger voor de poorten van de stad, klaar om Nijmegen in te nemen en te bevrijden van de Spaanse overheersing. In de akte staat dat Maurits de voorwaarden goedkeurt waarop de stad zich aan hem overgeeft en zich weer verenigt met de Unie. Deze gebeurtenis staat bekend als de Reductie van Nijmegen omdat de stad ‘gereduceerd’ (teruggebracht) werd binnen de Republiek. Op de achterzijde van dit archiefstuk staat de eenvoudige handtekening van prins Maurits en (met veel krullen) die van zijn secretatis Christiaan Huygens, vader van Constantijn en Christiaan jr.

Datering: 21-10-1591
Collectie: 1. Bestuurlijk Archief der Stad Nijmegen 1196-1810
Nummer: 2914
Link: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2004710331
Regionaal Archief Nijmegen

Het Regionaal Archief Nijmegen beheert de archieven van de gemeentes Beuningen, Druten, Heumen, Lingewaard, Millingen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen en archieven van bedrijven, verenigingen en particulieren. 

Het Archief kan je nog meer vertellen! Benieuwd naar de mogelijkheden voor educatie bij het Archief? Neem dan eens een kijkje op de site.

Heb je een opmerking over deze bron of een suggestie voor een nieuwe bron, onderwerp of thema? Laat het ons weten via hetarchief@nijmegen.nl.
  Onderdeel van thema's

Geschiedenislokaal024

Akte Maurits

Tijdvak: Tijd van ontdekkers en hervormers (1500 tot 1600)


Omschrijving

Eigenlijk is dit bij de stad ingekomen post: een perkamenten brief met zegel van prins Maurits, per koerier bezorgd in oktober 1591. Maurits staat met zijn leger voor de poorten van de stad, klaar om Nijmegen in te nemen en te bevrijden van de Spaanse overheersing. In de akte staat dat Maurits de voorwaarden goedkeurt waarop de stad zich aan hem overgeeft en zich weer verenigt met de Unie. Deze gebeurtenis staat bekend als de Reductie van Nijmegen omdat de stad ‘gereduceerd’ (teruggebracht) werd binnen de Republiek. Op de achterzijde van dit archiefstuk staat de eenvoudige handtekening van prins Maurits en (met veel krullen) die van zijn secretatis Christiaan Huygens, vader van Constantijn en Christiaan jr.

Datering: 21-10-1591
Collectie: 1. Bestuurlijk Archief der Stad Nijmegen 1196-1810
Nummer: 2914
Link: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2004710331

Regionaal Archief Nijmegen

Het Regionaal Archief Nijmegen beheert de archieven van de gemeentes Beuningen, Druten, Heumen, Lingewaard, Millingen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen en archieven van bedrijven, verenigingen en particulieren. 

Het Archief kan je nog meer vertellen! Benieuwd naar de mogelijkheden voor educatie bij het Archief? Neem dan eens een kijkje op de site.

Trefwoorden

reformatie
nederlandse opstand

PDF's

OpdrachtOntdekkersEnHervormersOpstand.pdf: www.geschiedenislokaal024.nl/media/16486/opdrachtontdekkersenhervormersopstand.pdf