Akte Maurits | pagina 2
   
   
 
 
 
 
   
Transcription
Dat alle burgeren ende ingezeten dezer Stadt zo geestelijk als wereldlijk, zullen alhier gemaitineert worden, in ’t volkomen gebruijk van alle haare goederen roerende ende onroerende Ende geheelijken gerestitueert, zo in haare goederen en renten als verlopen pachten van dien, die bij de generale staten, steden, plaatsen en particuliere daer onder resorterende, bij manier van confis- catie of anderzints, gedurende deze troublen zijn geannoteert of ondergehouden zonder eenige vordere bespieringe of molestatien Dat mitsdien de voorschreven van Nimmegen Inde alle andere daer onder gehorende, Hun zullen wederom beginnen onder De autoriteit en gehoorzaamheid van zijne Excellentie en den Staten Generaal dezer geunieerde Provincien, om geregeert te worden als voor date van deze troublen, in volkomen gebruik van alle haare Rechten, Privilegien, Costumen, en Praeeminentien als een Rijks en

Eigenlijk is dit bij de stad ingekomen post: een perkamenten brief met zegel van prins Maurits, per koerier bezorgd in oktober 1591. Maurits staat met zijn leger voor de poorten van de stad, klaar om Nijmegen in te nemen en te bevrijden van de Spaanse overheersing. In de akte staat dat Maurits de voorwaarden goedkeurt waarop de stad zich aan hem overgeeft en zich weer verenigt met de Unie. Deze gebeurtenis staat bekend als de Reductie van Nijmegen omdat de stad ‘gereduceerd’ (teruggebracht) werd binnen de Republiek. Op de achterzijde van dit archiefstuk staat de eenvoudige handtekening van prins Maurits en (met veel krullen) die van zijn secretatis Christiaan Huygens, vader van Constantijn en Christiaan jr.

Datering: 21-10-1591
Collectie: 1. Bestuurlijk Archief der Stad Nijmegen 1196-1810
Nummer: 2914
Link: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2004710331
Heb je een opmerking over deze bron of een suggestie voor een nieuwe bron, onderwerp of thema? Laat het ons weten via hetarchief@nijmegen.nl.

Geschiedenislokaal024

pagina 2

Omschrijving

Datering: 21-10-1591
Collectie: 1. Bestuurlijk Archief der Stad Nijmegen 1196-1810
Nummer: 2914
Link: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2004710331