Bevestiging stadsrechten, 1372

Home / Bronnen / Bevestiging stadsrechten, 1372    |    Terug
Bevestiging stadsrechten, 1372
   
   
 
 
 
 
Transcriptie
Wij Willem bider ghenaden Gaeds hertoghe van Gulich, greve van Valkenborgh, here van Monyoye, ende momber onser manliker gheboerte Willems van Gulic, ende Maria van Ghelren bider selver ghenaden hertoghinne, grevynne ende vrouwe der lande voerscr[even], doen kont allen luden ende keynnen myt desen openen brieve dat wij ghesekert ende ghelaeft hebben in guden trouwen dat wij dye burghe]ren] van Nymeghen handen soelen ende laten inde gueden ende reynten daer sy inne sitken, toe behoerende der heerlicheit van Ghelren, t'heint der tijt toe, dat men hem recht of bescheit doe na oeren brieven, sonder engherhande arghelist In orconde der waerheit deser dinghen voerscr[even] heibben wij onse zeghele aen desen brief doen hanghen. Gegheve[n] in't jaer ons Heren dusent driehondert twe ende t'soeventich op Sente Valentijns dach.

Willem, hertog van Gulik enz., in naam van zijn zoon Willem van Gulik, en hertogin Maria verbonden zich om de burgers van Nijmegen te handhaven in alle goederen en renten die zij van de heerlijkheid van Gelre bezaten.

Links het zegel van hertog Willem en rechts dat van hertogin Maria. Dit charter was een bevestiging van het privilege dat keizer Hendrik VII in 1230 aan de stad had gegeven. Het privilege werd telkens weer door de keizer en de hertogen van Gelre met dit soort akten opnieuw bevestigd.

Datering: 14-02-1372
Collectie: 1 Bestuurlijk Archief der Stad Nijmegen 1196 - 1810
Nummer: 540
Link: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=16719722
Regionaal Archief Nijmegen

Het Regionaal Archief Nijmegen beheert de archieven van de gemeentes Beuningen, Druten, Heumen, Lingewaard, Millingen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen en archieven van bedrijven, verenigingen en particulieren. 

Het Archief kan je nog meer vertellen! Benieuwd naar de mogelijkheden voor educatie bij het Archief? Neem dan eens een kijkje op de site.

Heb je een opmerking over deze bron of een suggestie voor een nieuwe bron, onderwerp of thema? Laat het ons weten via hetarchief@nijmegen.nl.
  Onderdeel van thema's
Trefwoorden

Geschiedenislokaal024

Bevestiging stadsrechten, 1372

Tijdvak: Tijd van steden en staten (1000 tot 1500)


Omschrijving

Willem, hertog van Gulik enz., in naam van zijn zoon Willem van Gulik, en hertogin Maria verbonden zich om de burgers van Nijmegen te handhaven in alle goederen en renten die zij van de heerlijkheid van Gelre bezaten.

Links het zegel van hertog Willem en rechts dat van hertogin Maria. Dit charter was een bevestiging van het privilege dat keizer Hendrik VII in 1230 aan de stad had gegeven. Het privilege werd telkens weer door de keizer en de hertogen van Gelre met dit soort akten opnieuw bevestigd.

Datering: 14-02-1372
Collectie: 1 Bestuurlijk Archief der Stad Nijmegen 1196 - 1810
Nummer: 540
Link: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=16719722

Regionaal Archief Nijmegen

Het Regionaal Archief Nijmegen beheert de archieven van de gemeentes Beuningen, Druten, Heumen, Lingewaard, Millingen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen en archieven van bedrijven, verenigingen en particulieren. 

Het Archief kan je nog meer vertellen! Benieuwd naar de mogelijkheden voor educatie bij het Archief? Neem dan eens een kijkje op de site.

Trefwoorden

handel
stadsrechten