Bierbrouwers

Home / Bronnen / Bierbrouwers    |    Terug
Bierbrouwers
   
   
 
 
 
 
Transcriptie
Aen den Weledele en Achtbaere Raad der Stadt Nijmegen. Weledele en Achtbaere Heeren Geven met verschulde eerbied te kennen Boek- houder en Meesteren van den Brouweren- ampte binnen deeze Stadt, dat die Edele mogende heren Staaten deze Provincie, bij verscheijdene Placaten van den 25 Jul: 16[1]4, d 8 April 1629, d 7 Maij 1678 en 20 Junius 1693/: te vinden in 't Geldersch Placaet- boek pag: 139, 244, 477 en 60[1]:/ tot bevordering des gemeene welvaerts hebben geinterdiceert en verboden. Dat eenen ijgelijck van wat Staet qualiteyt, of conditie diezelve zoude mogen wezen, hem voortaen te vervorderen de Brouwerstonnen aen hem te houden, ende te gebruijcken, die te breeken aen stukken te slaen ofte te zagen, of te eewige andere vaten of kuijpen daervan te maken of te dezelve te verbranden, ofte ook de bodemen van de voorschreven vaten omme te keeren, ofte te verande- ren, ofte die tot andere Brouwers met bieren te doen vaten, of op eenige andere manieren de Brouwers haere tonnen afhandigh te maken:

Nijmegen heeft in vroeger dagen een bloeiend brouwersgilde gehad. De oudste gildebrief van het brouwersgilde, oftewel het Brouwerenambt, dateert van 1586. Waarschijnlijk bestond het gilde al langer want in 1514 hadden de bierbrouwers al een eigen altaar in de Stevenskerk. In 1632 telde de stad zelfs 52 brouwers en "brouwerschen"(vrouwelijke brouwers), die zorgden voor Nijmeegse bieren. Het Nijmeegse bierbrouwersgilde bewaakte de kwaliteit van het bier op veel manieren, ook door goed te letten op eventueel frauduleus handelen. Bovenstaande brief uit 1765 vraagt aan het stadsbestuur om er voor te zorgen dat Nijmeegse biertonnen niet door anderen gebruikt kunnen worden.

Datering: 1765
Collectie: 1 Bestuurlijk Archief der Stad Nijmegen 1196 - 1810
Nummer: 2825
Link: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2127736840
Regionaal Archief Nijmegen

Het Regionaal Archief Nijmegen beheert de archieven van de gemeentes Beuningen, Druten, Heumen, Lingewaard, Millingen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen en archieven van bedrijven, verenigingen en particulieren. 

Het Archief kan je nog meer vertellen! Benieuwd naar de mogelijkheden voor educatie bij het Archief? Neem dan eens een kijkje op de site.

Heb je een opmerking over deze bron of een suggestie voor een nieuwe bron, onderwerp of thema? Laat het ons weten via hetarchief@nijmegen.nl.
  Onderdeel van thema's
Trefwoorden

Geschiedenislokaal024

Bierbrouwers

Tijdvak: Tijd van pruiken en revoluties (1700 tot 1800)


Omschrijving

Nijmegen heeft in vroeger dagen een bloeiend brouwersgilde gehad. De oudste gildebrief van het brouwersgilde, oftewel het Brouwerenambt, dateert van 1586. Waarschijnlijk bestond het gilde al langer want in 1514 hadden de bierbrouwers al een eigen altaar in de Stevenskerk. In 1632 telde de stad zelfs 52 brouwers en "brouwerschen"(vrouwelijke brouwers), die zorgden voor Nijmeegse bieren. Het Nijmeegse bierbrouwersgilde bewaakte de kwaliteit van het bier op veel manieren, ook door goed te letten op eventueel frauduleus handelen. Bovenstaande brief uit 1765 vraagt aan het stadsbestuur om er voor te zorgen dat Nijmeegse biertonnen niet door anderen gebruikt kunnen worden.

Datering: 1765
Collectie: 1 Bestuurlijk Archief der Stad Nijmegen 1196 - 1810
Nummer: 2825
Link: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2127736840

Regionaal Archief Nijmegen

Het Regionaal Archief Nijmegen beheert de archieven van de gemeentes Beuningen, Druten, Heumen, Lingewaard, Millingen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen en archieven van bedrijven, verenigingen en particulieren. 

Het Archief kan je nog meer vertellen! Benieuwd naar de mogelijkheden voor educatie bij het Archief? Neem dan eens een kijkje op de site.

Trefwoorden

ambacht
beroepen