Bouw Villa
   
   
 
 
 
 
 
Transcriptie
Aan Edelachtbare Heeren Burgemeester en Wethouders der Gememeente Nijmegen. Edelachtbare Heeren! Hiernevens ontvangt [U] een stel teekening ter keuring van den bouw van een Villa op een perceel gelegen aan de Berg en Dalsche-straat en van rekening van den Weerd: Heer T. Schippers alhier. Verder had hij gaarne vergunning tot het plaatsen van een [eperhek] langs voornoemd perceel en het metselen van een tuinmuur een en ander zooals de situatie tekening aangeeft. Voorts had hij gaarne verlof tot het plaatsen van een kalk en timmerloods Gaarne een spoedig en gunstig antwoord tegemoet ziende heeft hij de eer te zijn. Met de meeste Hoogachting uw Edelachtbare [Uw] Dienaar W.J. Maurits Nijmegen 18 Sept. 93.

In de overvolle binnenstad was geen plaats voor grote huizen. Met de stadsuitbreiding in de negentiende eeuw kon er ook buiten deze volle binnenstad gebouwd worden. Er was nu dus meer ruimte voor grote huizen, zoals woonvilla's. Hiervoor werd toestemming gevraagd door middel van een brief en een bouwtekening uit 1893. In de kantlijn van de brief heeft een ambtenaar enkele voorwaarden gekrabbeld waaraan moet worden voldaan om de bouwvergunning te verlenen. 

Datering: 1893
Collectie: 1335 Bouwvergunningen gemeente Nijmegen [circa 1830] - 1975
Nummer: 6974
Link: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2127261698
Regionaal Archief Nijmegen

Het Regionaal Archief Nijmegen beheert de archieven van de gemeentes Beuningen, Druten, Heumen, Lingewaard, Millingen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen en archieven van bedrijven, verenigingen en particulieren. 

Het Archief kan je nog meer vertellen! Benieuwd naar de mogelijkheden voor educatie bij het Archief? Neem dan eens een kijkje op de site.

Heb je een opmerking over deze bron of een suggestie voor een nieuwe bron, onderwerp of thema? Laat het ons weten via hetarchief@nijmegen.nl.
Trefwoorden

Geschiedenislokaal024

Bouw Villa

Tijdvak: Tijd van burgers en stoommachines (1800 tot 1900)


Omschrijving

In de overvolle binnenstad was geen plaats voor grote huizen. Met de stadsuitbreiding in de negentiende eeuw kon er ook buiten deze volle binnenstad gebouwd worden. Er was nu dus meer ruimte voor grote huizen, zoals woonvilla's. Hiervoor werd toestemming gevraagd door middel van een brief en een bouwtekening uit 1893. In de kantlijn van de brief heeft een ambtenaar enkele voorwaarden gekrabbeld waaraan moet worden voldaan om de bouwvergunning te verlenen. 

Datering: 1893
Collectie: 1335 Bouwvergunningen gemeente Nijmegen [circa 1830] - 1975
Nummer: 6974
Link: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2127261698

Regionaal Archief Nijmegen

Het Regionaal Archief Nijmegen beheert de archieven van de gemeentes Beuningen, Druten, Heumen, Lingewaard, Millingen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen en archieven van bedrijven, verenigingen en particulieren. 

Het Archief kan je nog meer vertellen! Benieuwd naar de mogelijkheden voor educatie bij het Archief? Neem dan eens een kijkje op de site.

Trefwoorden

stadsuitbreiding