Brief aan koning

Home / Bronnen / Brief aan koning    |    Terug
Brief aan koning
   
   
 
 
 
 
Transcriptie
11 sept. 1868 Aan Zijne Majesteit den koning der Nederlanden, Groothertog van Luxemburg enz. enz. enz. Sire! De Raad der Gemeente Nijmegen nam de vrijheid zich onlangs tot Uwe Majesteit te wen- den met eerbiedig verzoek om opheffing van Nijmegen als vesting en teruggaaf van de daar- door vrij vallende vestinggronden aan de gemeente. De Raad waagt het Uwe Majesteit thans op- nieuw te naderen over eene aangelegenheid, die voor deze gemeente evenzeer van groot gewicht is, en die van het al of niet behouden van Nijmegen als vesting in zekere mate onafhanke- lijk is, de verbinding namelijk van Nijmegen aan het Nederlandsche spoorwegnet. Het is uwer Majesteit bekend dat Nijme- gen de eenige stad van die grootte in ons vader- land is die van het Nederlandsche spoorweg- net is uitgesloten, weliswaar werd Nijmegen voor eenigen tijd door de samenwerking der ingezetenen, daarin krachtig gesteund door eene subsidie van de gemeente, door een spoorweg met het naburige Pruisen verbonden, maar in het verkeer met de overige deelen van Neder- land blijft Nijmegen dat middel van gemeen- schap missen. Het behoeft voorzeker geen be- toog, dat die uitsluiting hoogst schadelijk is voor handel en nijverheid, en dat zij velen terughoudt, die anders Nijmegen om zijne heerlijke ligging en prachtige omstreken als woon- en verblijf- plaats kiezen zouden; Uwe Majesteit beseft gewis, dat sedert lang de wensch levending was naar verandering in dien toestand.

De aansluiting op het landelijk spoorwegennet is voor de ontsluiting van Nijmegen van groot belang geweest. De lokale overheid heeft het belang daarvan zeker ingezien en zich veel moeite getroost om die aansluiting te bewerkstelligen. In deze brief van 1868 richt de gemeenteraad zich tot de koning met het verzoek om het mogelijk te maken dat  Nijmegen wordt aangesloten op het landelijke spoorwegnet.                                                          De stad heeft nog lang moeten wachten eer dat zo ver was. Pas omstreeks 1880 wordt Nijmegen in de volgende richtingen op het spoorwegnet aangesloten: Arnhem in 1879; Tilburg in 1881; Venlo in 1883.

 

Datering: 1868
Collectie: 47 Commissie tot de Uitleg van de Stad Nijmegen 1875 - 1890
Nummer: 19
Link: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2127967665
Regionaal Archief Nijmegen

Het Regionaal Archief Nijmegen beheert de archieven van de gemeentes Beuningen, Druten, Heumen, Lingewaard, Millingen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen en archieven van bedrijven, verenigingen en particulieren. 

Het Archief kan je nog meer vertellen! Benieuwd naar de mogelijkheden voor educatie bij het Archief? Neem dan eens een kijkje op de site.

Heb je een opmerking over deze bron of een suggestie voor een nieuwe bron, onderwerp of thema? Laat het ons weten via hetarchief@nijmegen.nl.
  Gerelateerde bronnen
  Onderdeel van thema's
Trefwoorden

Geschiedenislokaal024

Brief aan koning

Tijdvak: Tijd van burgers en stoommachines (1800 tot 1900)


Omschrijving

De aansluiting op het landelijk spoorwegennet is voor de ontsluiting van Nijmegen van groot belang geweest. De lokale overheid heeft het belang daarvan zeker ingezien en zich veel moeite getroost om die aansluiting te bewerkstelligen. In deze brief van 1868 richt de gemeenteraad zich tot de koning met het verzoek om het mogelijk te maken dat  Nijmegen wordt aangesloten op het landelijke spoorwegnet.                                                          De stad heeft nog lang moeten wachten eer dat zo ver was. Pas omstreeks 1880 wordt Nijmegen in de volgende richtingen op het spoorwegnet aangesloten: Arnhem in 1879; Tilburg in 1881; Venlo in 1883.

 

Datering: 1868
Collectie: 47 Commissie tot de Uitleg van de Stad Nijmegen 1875 - 1890
Nummer: 19
Link: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2127967665

Regionaal Archief Nijmegen

Het Regionaal Archief Nijmegen beheert de archieven van de gemeentes Beuningen, Druten, Heumen, Lingewaard, Millingen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen en archieven van bedrijven, verenigingen en particulieren. 

Het Archief kan je nog meer vertellen! Benieuwd naar de mogelijkheden voor educatie bij het Archief? Neem dan eens een kijkje op de site.

Trefwoorden

handel
stadsuitbreiding