Bul paus Sixtus V

Home / Bronnen / Bul paus Sixtus V    |    Terug
Bul paus Sixtus V
   
   
 
 
 
 
 
Transcriptie
Sixtus episcopus servus servorum dei universis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis saltis et aplicanitensis omnipotentis et eterni dei inscrutabilis et immensa altitudo providentie nobis licet immeritis ecclesie sue gubernacula regenda commisit et non modo ones pascendi onis tradidit sed cibum opportune preparanit alliusque dispen- sationem cure nostre demandavit ut epifidelium esca spualium (?) alimentorum indulgentiis videlicet et peccatorum remissionibus ad dei cultum et salutaria opera alliciamus quibus superue beatitudinis premia consequi mereantur cupientes igitur ut ecclesia sancti Stephani oppidi Neomagensis Ruremondensis diocis ad quam sicut accepimus venerabilis frater noster Wilhelmus episcopus Rure- mondensis singularem gerit denotionis affectum congevis frequentetur honoribus et episcopi fideles ipsi eo libentius ad illau denotionis causa confluant quo vlerius celestis gratie dono conspexerint se esse refectus de eiusdem omnipotentis dei miseri- cordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctem confisi omnibus et singulis utriusque sexus episcopi fidelibus vere penitentibus et confessis ac sacra comunione refectis qui dictam ecclesiam a primis vesperis festinitatum euisdem sancti Stephani mensis decembrum et annunciationis beate Marie Virginis usque ad occasum solis dierum singularum festivitatum huioi denote visitane ruit et ibi ad deum preces pro nostro et romanus pontificis pro tempore existentis ac fedis aplice felici statu et consernatione nevuonis sancte romanus ecclesie et fidei catholice exaltatione illiusque iminicorum depressione ac inter epianos principes servada pace concordia et unione vel alias prout unicuique suggeret denotio effuderint quibus diebus predictis id pro tempore fecerint plenariam omnium et singulorum peccatorum suorum indulgentiam et remissionem apostolica aucte tenore presentium misericorditer in domino concedimus et elargimur presentibus perpetuis futuris temporibus duraturis volumus antem quod si eidem ecclesie aliqua alia indulgentia perpetuo vel ad certum tempus nondum elpsum duratura per nos concessa fuerit eedem presentes littere nulle fuit datum Rome apud sanctum Petrum Anno incarnationis [du]ice millesimo quingetesimo octuagesimo sexto quarto idus julii pontificatus nostri anno secundo

In 1566 ontsnapte de Sint-Stevenskerk ternauwernood aan de Beeldenstorm. In 1579, toen de stad zich aansloot bij de Unie van Utrecht, kwam de kerk voor het eerst in protestante handen. In 1585 werd de stad weer ingenomen door de Spanjaarden en kregen de katholieken hun bevoorrechte positie in de stad weer terug. De kerk werd weer een katholieke kerk.                                                                                                      In deze pauselijke bul van 12 juli 1586 geeft Paus Sixtus V  toestemming aan bisschop Wilhelmus Lindanus van Roermond om in de periode december 1586 tot en met maart 1587 een volle aflaat te verlenen aan Nijmegenaren die vanwege vroomheid terugkeren naar de Sint-Stevenskerk. De katholieken in de stad hebben niet lang kunnen profiteren van hun bevoorrechte positie. In 1591, na de verovering van de stad door Maurits, werd de kerk weer overgenomen door de protestanten en bleef afgezien van een katholiek intermezzo tijdens de Franse bezetting van 1672 -1674, definitief protestants.

 

De transcriptie van de tekst van de bul (bekijken met het "brilletje") is niet helemaal juist en volledig. Bovendien is het middeleeuwse latijn erg moeilijk te begrijpen. Daarom vind je hieronder in het pdf "de bul van paus Sixtus" de juiste transcriptie en de vertaling van de bul. Bovendien wordt er in dat bestand ook nog achtergrondinformatie gegeven over de tijd waarin de bul geschreven werd.

Datering: 12-07-1586
Collectie: 1046. Provincie van Nederlandse Jezuieten (ANSI)
Nummer: 52
Link: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126892574
Regionaal Archief Nijmegen

Het Regionaal Archief Nijmegen beheert de archieven van de gemeentes Beuningen, Druten, Heumen, Lingewaard, Millingen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen en archieven van bedrijven, verenigingen en particulieren. 

Het Archief kan je nog meer vertellen! Benieuwd naar de mogelijkheden voor educatie bij het Archief? Neem dan eens een kijkje op de site.

Heb je een opmerking over deze bron of een suggestie voor een nieuwe bron, onderwerp of thema? Laat het ons weten via hetarchief@nijmegen.nl.
  Onderdeel van thema's

Geschiedenislokaal024

Bul paus Sixtus V

Tijdvak: Tijd van ontdekkers en hervormers (1500 tot 1600)


Omschrijving

In 1566 ontsnapte de Sint-Stevenskerk ternauwernood aan de Beeldenstorm. In 1579, toen de stad zich aansloot bij de Unie van Utrecht, kwam de kerk voor het eerst in protestante handen. In 1585 werd de stad weer ingenomen door de Spanjaarden en kregen de katholieken hun bevoorrechte positie in de stad weer terug. De kerk werd weer een katholieke kerk.                                                                                                      In deze pauselijke bul van 12 juli 1586 geeft Paus Sixtus V  toestemming aan bisschop Wilhelmus Lindanus van Roermond om in de periode december 1586 tot en met maart 1587 een volle aflaat te verlenen aan Nijmegenaren die vanwege vroomheid terugkeren naar de Sint-Stevenskerk. De katholieken in de stad hebben niet lang kunnen profiteren van hun bevoorrechte positie. In 1591, na de verovering van de stad door Maurits, werd de kerk weer overgenomen door de protestanten en bleef afgezien van een katholiek intermezzo tijdens de Franse bezetting van 1672 -1674, definitief protestants.

 

De transcriptie van de tekst van de bul (bekijken met het "brilletje") is niet helemaal juist en volledig. Bovendien is het middeleeuwse latijn erg moeilijk te begrijpen. Daarom vind je hieronder in het pdf "de bul van paus Sixtus" de juiste transcriptie en de vertaling van de bul. Bovendien wordt er in dat bestand ook nog achtergrondinformatie gegeven over de tijd waarin de bul geschreven werd.

Datering: 12-07-1586
Collectie: 1046. Provincie van Nederlandse Jezuieten (ANSI)
Nummer: 52
Link: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126892574

Regionaal Archief Nijmegen

Het Regionaal Archief Nijmegen beheert de archieven van de gemeentes Beuningen, Druten, Heumen, Lingewaard, Millingen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen en archieven van bedrijven, verenigingen en particulieren. 

Het Archief kan je nog meer vertellen! Benieuwd naar de mogelijkheden voor educatie bij het Archief? Neem dan eens een kijkje op de site.

Trefwoorden

katholicisme
kerkhervorming
reformatie
contrareformatie
christendom

PDF's

OpdrachtOntdekkersEnHervormersReformatie.pdf: www.geschiedenislokaal024.nl/media/16485/opdrachtontdekkersenhervormersreformatie.pdf
De bul van paus Sixtus 1585.pdf: www.geschiedenislokaal024.nl/media/430537/de-bul-van-paus-sixtus-1585.pdf