Commanderie van St. Jan

Home / Bronnen / Commanderie van St. Jan    |    Terug
Commanderie van St. Jan
   
   
 
 
 
 
Transcriptie
Ick brued[er] Henric[us] van Barsdo[n]ck, com[m]enduyr des Heilige[n] Godshuys va[n] Su[n]t Johan byn[n]en Nijm[m]ege[n], belije en[de] beken[n]e myt dessen brieff voir mij ende mine naecomeli[n]ge dat ic ter ere[n] Gods en[de] om bede wille suster Mechtels vand[er] Molen ontfange[n] heb in onser ordens susterscap die selve voirbenoe[m]de suster Mechtelt mit al hare suste[re]n, nu ter tijt myt haer i[n] hare[n] huse geheiten Bethleem wone[n]de of naemaels sulle[n] come[n] te wone[n] tot ene[n] sekeren getale[n] toe als tot seve[n] of achte toe, deelachtich te wese[n] ten ewige[n] dagen toe alle der gued[er] w[er]ke[n], het si i[n] vaste[n], i[n] wake[n], misse[n] of vigilie[n] en[de] oec in martelije[n] of bloetstorti[n]ge tege[n]s die Torke[n] en[de] ongelovige[n], oec mede te gebruke[n] en[de] deelachtich te wese[n] al alsulker g[ra]cie[n], genade[n] en[de] aflaet als ons en[de] onser gansser orde[n] van de[n] stoel va[n] Rome[n] gegeve[n] en[de] v[er]leent is. En[de] oec mede ind[er] tijt des gemeyne[n] bans misse i[n] onser kerke[n] te hore[n] en[de] off des noot dede haer sac[ra]mente[n] i[n] leve[n] en[de] i[n] dode va[n] ons orde[n]spriest[er] te moge[n] t'ontfange[n] en[de] daer tege[n] te moge[n] biechte[n] en[de] absolvere[n] te laten mit al alsulker voirw[aar]de[n] dat si alle dage[n] myt yn[n]ichh[ei]t haers h[er]te[n] sulle[n] spreke[n] vijf P[ate]r N[oste]r ende vijf Ave Maria voir alle brued[er]s en[de] suste[re]n d[er] orde[n] voirs[eid] en[de] dat si alle jair i[n] gede[n]cke[n]isse der gr[a]cien en[de] privilegie[n] voirs[eid] eens op Su[n]t Ja[n]sdach to Midsomer sulle[n] haer sust[er]scap beken[n]e[n] i[n] ons[er] kerk[en] mit ene[n] pen[n]i[n]g of mit eenre waskerze[n] nae hare[n] guetdu[n]cke[n], wa[n]t o[n]se heilige vad[er] die paews dat also i[n] sinen bulle[n] bevole[n] heeft. Oec mede sulle[n] sij onser orde[n] en[de] onser orden brued[er]s altijt trow ende haut wese[n], voir oge[n] en[de] achter rug haer guet te vorde[re]n ende haer quaet te scuten also s'veel als si con[n]e[n] myt raed en[de] myt daed bute[n] hare[n] cost en[de] scade. In gedencke[n]isse en[de] tuych der voirscreve[n] susterscap so heb ic brud[er] Henrick, com[m]enduyr voirs[eid], mine[n] segel aen desse[n] brief gehange[n] in de[n] jair ons He[re]n MCCCC ende LXVI op onse Liever Vrouwe[n]avont Assu[m]pcio.

De Commanderie van St. Jan had sinds ongeveer 1214 een hospitaal in Nijmegen. Mechtelt van der Molen wist hiervoor veel schenkingen te krijgen.

Klik voor meer informatie over de inhoud van de bron op de link bij "Herkomst".

Datering: 14-08-1466
Collectie: 1 Bestuurlijk Archief der Stad Nijmegen 1196 - 1810
Nummer: 2103
Link: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=16733611
Regionaal Archief Nijmegen

Het Regionaal Archief Nijmegen beheert de archieven van de gemeentes Beuningen, Druten, Heumen, Lingewaard, Millingen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen en archieven van bedrijven, verenigingen en particulieren. 

Het Archief kan je nog meer vertellen! Benieuwd naar de mogelijkheden voor educatie bij het Archief? Neem dan eens een kijkje op de site.

Heb je een opmerking over deze bron of een suggestie voor een nieuwe bron, onderwerp of thema? Laat het ons weten via hetarchief@nijmegen.nl.
  Onderdeel van thema's
Trefwoorden

Geschiedenislokaal024

Commanderie van St. Jan

Tijdvak: Tijd van steden en staten (1000 tot 1500)


Omschrijving

De Commanderie van St. Jan had sinds ongeveer 1214 een hospitaal in Nijmegen. Mechtelt van der Molen wist hiervoor veel schenkingen te krijgen.

Klik voor meer informatie over de inhoud van de bron op de link bij "Herkomst".

Datering: 14-08-1466
Collectie: 1 Bestuurlijk Archief der Stad Nijmegen 1196 - 1810
Nummer: 2103
Link: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=16733611

Regionaal Archief Nijmegen

Het Regionaal Archief Nijmegen beheert de archieven van de gemeentes Beuningen, Druten, Heumen, Lingewaard, Millingen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen en archieven van bedrijven, verenigingen en particulieren. 

Het Archief kan je nog meer vertellen! Benieuwd naar de mogelijkheden voor educatie bij het Archief? Neem dan eens een kijkje op de site.

Trefwoorden

geestelijkheid