De Vrede van Nijmegen

Home / Bronnen / De Vrede van Nijmegen    |    Terug
De Vrede van Nijmegen
   
   
 
 
 
 
 
Transcriptie
Tractaat van de VREEDE, Gemaakt / geslooten en vastgesteldt tot Nimegen den 10 Augustus 1678 tusschen de heeren Ambassadeurs en Plenipotentiarissen van sijne Majesteit van Vrankryk ter eenre / en de heeren Ambassadeurs en Plenipotentiarissen van de Staaten Generaal der Ver- eenigde Nederlanden / ter andere zyde. In den naame van God den Schepper; aan alle en een iegelijk / voor teegenwoor- dig en toekomende / zy kennelijk / dat ge- duurende den oorlog / die ontstaan is see- dert eenige jaaren herwaarts / tusschen den Alderhoogsten / Alderdoorlugtigsten en Grootmagtigsten Prince LOUIS de XIV. by der gratie Gods / Alderchristelijksten Koning van Vrankrijk en Navarre / en de heeren Staaten Generaal der Vereenig- de Nederlanden/ Sijne Majesteit tállen tyden hadde een sinceere begeerte / om aan gemelde Heeren Staaten weederom te geeven sijn voorgaande vrundschap / en deselve aan hem de betuiginge van het respect voor sijne Majesteit / en de er- kentenisse voor die considerable advantages en obligatien / die de- selve hebben ontvangen / soo van sijne Majesteit / als van de ko- ningen desselfs Predecesseurs; soo is't eindelijk gebeurd / dat deese goede dispositien / gesecondeert zijnde door de kragtige officien van den Alderdoorlugtigsten en Grootmagtigsten Prince den Koning van Groot-Brittannien / dewelke geduurende deese bekommerlijks tyden / wanneer byna het gansche Christenryk in de Wapenen was / niet opgehouden heeft door sijnen raad en goede advisen / alles tot wel-

De Vrede van Nijmegen (1678-1679) maakte een einde aan de jarenlange oorlog tussen Nederland, Frankrijk en andere landen. Dit is de Nederlandse tekst van het op 10 augustus 1678 gesloten Vredesverdrag tussen Frankrijk en de Nederlanden. Als je op PDF klikt (links boven) krijg je meer informatie over de vrede en de de vredesonderhandelingen.

Datering: 1678
Collectie: Oude drukken en pamfletten
Nummer: Kn 11594
Link: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=20242692
Regionaal Archief Nijmegen

Het Regionaal Archief Nijmegen beheert de archieven van de gemeentes Beuningen, Druten, Heumen, Lingewaard, Millingen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen en archieven van bedrijven, verenigingen en particulieren. 

Het Archief kan je nog meer vertellen! Benieuwd naar de mogelijkheden voor educatie bij het Archief? Neem dan eens een kijkje op de site.

Heb je een opmerking over deze bron of een suggestie voor een nieuwe bron, onderwerp of thema? Laat het ons weten via hetarchief@nijmegen.nl.
  Onderdeel van thema's

Geschiedenislokaal024

De Vrede van Nijmegen

Tijdvak: Tijd van regenten en vorsten (1600 tot 1700)


Omschrijving

De Vrede van Nijmegen (1678-1679) maakte een einde aan de jarenlange oorlog tussen Nederland, Frankrijk en andere landen. Dit is de Nederlandse tekst van het op 10 augustus 1678 gesloten Vredesverdrag tussen Frankrijk en de Nederlanden. Als je op PDF klikt (links boven) krijg je meer informatie over de vrede en de de vredesonderhandelingen.

Datering: 1678
Collectie: Oude drukken en pamfletten
Nummer: Kn 11594
Link: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=20242692

Regionaal Archief Nijmegen

Het Regionaal Archief Nijmegen beheert de archieven van de gemeentes Beuningen, Druten, Heumen, Lingewaard, Millingen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen en archieven van bedrijven, verenigingen en particulieren. 

Het Archief kan je nog meer vertellen! Benieuwd naar de mogelijkheden voor educatie bij het Archief? Neem dan eens een kijkje op de site.

Trefwoorden

internationale samenwerking