Drankmisbruik

Home / Bronnen / Drankmisbruik    |    Terug
Drankmisbruik
   
   
 
 
 
 
Transcriptie
Aan den Weledel Achtb. Heer Burgemeester der Gemeente Nijmegen. Geven met verschuldigden eerbied te kennen de afdeeling 'Nijmegen' van den 'Volksbond', Vereeniging tegen Drankmisbruik, de afdeeling 'Nijmegen' van het 'Kruisverbond' de afdeeling 'Nijmegen' van de 'Neutrale Geheelonthouders Vereeniging' en de 'Nationale Christelijke Geheelonthouders Vereeniging'. Dat zij van oordeel zijn dat in het algemeen het sluitingsuur der inrichtingen waar sterken drank in het klein wordt verkocht te laat is gesteld en als gevolg daarvan het drankmisbruik wordt in de hand gewerkt; Dat meer in het bijzonder bij gelegenheid van de kermis, wanneer toch reeds allerlei omstandigheden tot vermeerderd drankmisbruik aanzetten, het geopend blijven der genoemde inrichtingen tot diep in den nacht - van een sluitingsuur is als dan immers geen sprake - niet alleen aanleiding is tot allerlei uitspattingen maar bovendien zij onder de bewoners van de binnenstad, die geen deel nemen van de nachtelijke [....], gedu- rende vele nachten achtereen op zeer hinderlijke wijze in hun nachtrust worden gestoord; Dat het op den weg der stedelijke overheid ligt niet alleen door alle gepaste middelen het drankmisbruik te bestrijden, maar ook rustige burgers tegen nachtelijke overlast zooveel mogelijk te beschermen; redenen waarom ondergeteekenden met aandrang uw Weledel Achtbaren verzoeken bij ge-

Een brief uit 1901 van een aantal instellingen die tegen drankmisbruik zijn en dit probleem willen aanpakken. Met name met de kermis is volgens deze verenigingen sprake van ernstig drankmisbruik.

Datering: 1924
Collectie: 2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946
Nummer: 19-33398
Regionaal Archief Nijmegen

Het Regionaal Archief Nijmegen beheert de archieven van de gemeentes Beuningen, Druten, Heumen, Lingewaard, Millingen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen en archieven van bedrijven, verenigingen en particulieren. 

Het Archief kan je nog meer vertellen! Benieuwd naar de mogelijkheden voor educatie bij het Archief? Neem dan eens een kijkje op de site.

Heb je een opmerking over deze bron of een suggestie voor een nieuwe bron, onderwerp of thema? Laat het ons weten via hetarchief@nijmegen.nl.
  Onderdeel van thema's
Trefwoorden

Geschiedenislokaal024

Drankmisbruik

Tijdvak: Tijd van wereldoorlogen (1900 tot 1950)


Omschrijving

Een brief uit 1901 van een aantal instellingen die tegen drankmisbruik zijn en dit probleem willen aanpakken. Met name met de kermis is volgens deze verenigingen sprake van ernstig drankmisbruik.

Datering: 1924
Collectie: 2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946
Nummer: 19-33398

Regionaal Archief Nijmegen

Het Regionaal Archief Nijmegen beheert de archieven van de gemeentes Beuningen, Druten, Heumen, Lingewaard, Millingen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen en archieven van bedrijven, verenigingen en particulieren. 

Het Archief kan je nog meer vertellen! Benieuwd naar de mogelijkheden voor educatie bij het Archief? Neem dan eens een kijkje op de site.

Trefwoorden

sociale kwestie