Kiesvereniging

Home / Bronnen / Kiesvereniging    |    Terug
Kiesvereniging
   
   
 
 
 
 
Transcriptie
Huishoudelijke vergadering op 16 Mei 1904. gehouden op de Baronzaal van Hotel Metropole. Doordien de voorzitter, de Hr. Wegerif, eerst tegen 9 uur ter vergadering kon zijn, opende de penningmeester even voor het verschijnen van genoemde voorzitter deze vergadering. De Hr. Wegerif ter vergadering verschijnende, neemt de leiding over en deelt mede de reden en de noodzaak dezer huish. vergadering. Alvorens zulks echter uit een te zetten, zegt de voorzitter dat het verslag der vorige verga- dering ontbreekt, aangezien de Hr. [rektus jchontij] is. als bestuurslid, bedankt. Om den- zelfden reden ontbreekt ook het jaarverslag. Spreker vertrouwt dat te beginnen met deze vergadering dergelijke dingen niet meer zullen voorkomen. De Hr. Plet het woord vragende zegt dat het hem heeft verwonderd dat het bestuur zoo weinig actie heeft getouwd tot nu toe. Waar- om geen lezingen gehouden gedurende den af- gelopen wintermaanden en daardoor belang- stelling opgewekt voor den Kiesvereniging. Reeds in de vorige vergadering heeft Spr. er op gewezen dat het bestuur dezen weg moest inslaan. Hoe kan men beter en meer belangstelling opwekken, dan door van zich te doen opraken. het wil Spr. voorkomen, dat het bestuur der vereniging niet in goed banen heeft geleid. De voorzitter, den Hr. Plat replicerend, zegt dat het bestuur voor de weinige belangstelling, zelfs van de leden en de weinige samenwerking die zij onderneemt, grooteendeels ontmoedigd is. Het was zelfs zoo voor gekomen, dat ook de voor- zitter en de penningmeester reeds hadden bedankt door zie gemeenzaam overleg, besloten hadden in het belang der jeugdige vereniging en in de hoop meerdere medewerking van de leden te

Dit zijn notulen van een ledenvergadering van 16 mei 1904 van de kiesvereniging "Kiesrecht is Kiesplicht" uit Nijmegen. Blijkbaar vindt een van de leden dat het bestuur zo weinig lezingen organiseert om nieuwe leden te werven. Het bestuur antwoordt daarop dat de leden zelf maar zo weinig belangstelling tonen dat het bestuur wordt ontmoedigd om nog activiteiten te organiseren.

Datering: 1904 / 1905
Collectie: 348 Kiesvereniging Kiesrecht is Kiesplicht Nijmegen 1904 - 1905
Nummer: 1
Link: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2127942246
Regionaal Archief Nijmegen

Het Regionaal Archief Nijmegen beheert de archieven van de gemeentes Beuningen, Druten, Heumen, Lingewaard, Millingen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen en archieven van bedrijven, verenigingen en particulieren. 

Het Archief kan je nog meer vertellen! Benieuwd naar de mogelijkheden voor educatie bij het Archief? Neem dan eens een kijkje op de site.

Heb je een opmerking over deze bron of een suggestie voor een nieuwe bron, onderwerp of thema? Laat het ons weten via hetarchief@nijmegen.nl.
  Gerelateerde bronnen
  Onderdeel van thema's

Geschiedenislokaal024

Kiesvereniging

Tijdvak: Tijd van wereldoorlogen (1900 tot 1950)


Omschrijving

Dit zijn notulen van een ledenvergadering van 16 mei 1904 van de kiesvereniging "Kiesrecht is Kiesplicht" uit Nijmegen. Blijkbaar vindt een van de leden dat het bestuur zo weinig lezingen organiseert om nieuwe leden te werven. Het bestuur antwoordt daarop dat de leden zelf maar zo weinig belangstelling tonen dat het bestuur wordt ontmoedigd om nog activiteiten te organiseren.

Datering: 1904 / 1905
Collectie: 348 Kiesvereniging Kiesrecht is Kiesplicht Nijmegen 1904 - 1905
Nummer: 1
Link: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2127942246

Regionaal Archief Nijmegen

Het Regionaal Archief Nijmegen beheert de archieven van de gemeentes Beuningen, Druten, Heumen, Lingewaard, Millingen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen en archieven van bedrijven, verenigingen en particulieren. 

Het Archief kan je nog meer vertellen! Benieuwd naar de mogelijkheden voor educatie bij het Archief? Neem dan eens een kijkje op de site.

Trefwoorden

confessionalisme
democratisering
emancipatiebeweging
politieke stroming
verzuiling