Kinderwetje van Van Houten

Home / Bronnen / Kinderwetje van Van Houten    |    Terug
Kinderwetje van Van Houten
   
   
 
 
 
 
Transcriptie
Er bestaat reden tot twijfel, of de heilzame bepalingen der wet van 19 septem- ber 1874 I st.bl. w. 130 I tot het tegengaan van overmatigen arbeid en verwaarlozing van kinderen, wel overal nauwkeurig wordt nageleefd en bij elke overtreding daarvan zonder oogluiking vervolgingen worden ingesteld. Ik heb mitsdien de eer Uwen uit te nodigen op eene stipte naleving dezer wet bij voortduring met zorg te zullen toezien, en alle inbraken op hare voorschriften krachtig tegen te gaan. Het zal mij aangenaam zijn na verloop van twee maanden een verslag te ontvangen van hetgeen in dien zin is verricht en van den daarvan verkregen uitslag De officier van Justitie te Arnhem Aan Heeren Burgemeester en Commissarissen van Politie in het arrondissement te Arnhem

Tot aan de invoering van de wet op kinderarbeid was kinderarbeid in Nederland heel gebruikelijk. In 1874 nam het liberale Kamerlid Van Houten het initiatief  om via  wetgeving te verbieden kinderen tot 12 jaar te laten werken in fabrieken. Deze wet gold echter niet voor kinderarbeid op het platteland en in het huis. Doordat uitvoering van de wet nauwelijks gecontroleerd werd, ging in de praktijk het inzetten van jonge kinderen in de fabrieken overigens gewoon door. In deze brief van 1877 werd opgeroepen voor een betere controle op de naleving van het Kinderwetje van Van Houten. Dat deze oproep er niet toe geleid heeft dat de kinderarbeid verdween blijkt wel uit de gerelateerde bron.

Datering: 1877
Collectie: 2. Stadsbestuur Nijmegen 1810-1946
Nummer: 19 - 6768
Regionaal Archief Nijmegen

Het Regionaal Archief Nijmegen beheert de archieven van de gemeentes Beuningen, Druten, Heumen, Lingewaard, Millingen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen en archieven van bedrijven, verenigingen en particulieren. 

Het Archief kan je nog meer vertellen! Benieuwd naar de mogelijkheden voor educatie bij het Archief? Neem dan eens een kijkje op de site.

Heb je een opmerking over deze bron of een suggestie voor een nieuwe bron, onderwerp of thema? Laat het ons weten via hetarchief@nijmegen.nl.
  Gerelateerde bronnen
  Onderdeel van thema's

Geschiedenislokaal024

Kinderwetje van Van Houten

Tijdvak: Tijd van burgers en stoommachines (1800 tot 1900)


Omschrijving

Tot aan de invoering van de wet op kinderarbeid was kinderarbeid in Nederland heel gebruikelijk. In 1874 nam het liberale Kamerlid Van Houten het initiatief  om via  wetgeving te verbieden kinderen tot 12 jaar te laten werken in fabrieken. Deze wet gold echter niet voor kinderarbeid op het platteland en in het huis. Doordat uitvoering van de wet nauwelijks gecontroleerd werd, ging in de praktijk het inzetten van jonge kinderen in de fabrieken overigens gewoon door. In deze brief van 1877 werd opgeroepen voor een betere controle op de naleving van het Kinderwetje van Van Houten. Dat deze oproep er niet toe geleid heeft dat de kinderarbeid verdween blijkt wel uit de gerelateerde bron.

Datering: 1877
Collectie: 2. Stadsbestuur Nijmegen 1810-1946
Nummer: 19 - 6768

Regionaal Archief Nijmegen

Het Regionaal Archief Nijmegen beheert de archieven van de gemeentes Beuningen, Druten, Heumen, Lingewaard, Millingen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen en archieven van bedrijven, verenigingen en particulieren. 

Het Archief kan je nog meer vertellen! Benieuwd naar de mogelijkheden voor educatie bij het Archief? Neem dan eens een kijkje op de site.

Trefwoorden

industriële revolutie
kinderarbeid
sociale kwestie