Rechten en vrijheden

Home / Bronnen / Rechten en vrijheden    |    Terug
Rechten en vrijheden
   
   
 
 
 
 
Transcriptie
Wij Edewart van Ghelren maken cont ende keynlic allen luden die desen bryef soelen sien of hoeren lesen dat wij onse hant gheleeght heybben op't Heylighe Sacrament ende heybben gheswaren dat wij burgher- meiste[ren], scepene, rade ende die ghemeynne burghe[ren] van Nijmeghen in alle oeren rechten handen soelen. Dat is the weten zeven jaar lanc durende, die ingaen soelen op Middelwynter naest thoe comende ende dueren soelen zeven jaer lanc daer na naeste volghende, in alle dier manieren alse die bryeve begripen die wij daer af ghesien heybben ende hoeren lesen, beseghelt mit seghel ons lyeven heeren ende vader her[en] Reynolts wilneer hertoghen van Ghelren greven van Zuytphen, deys Got ghenedich moet sijn. In orkonde ende veystenisse dies heybbe wij onse seghel bi onser wetentheyt aen desen bryef doen hanghen. Gheschiet en[de] ghegheven in Sente Stephaens kirke tot Nijmeghen, opter Ylfdusent Meghede dach in't jaer ons Hee[r]en dusent driehondert drie ende vijftich.

Hertog Eduard van Gelre verklaart in dit charter dat burgemeesters, schepenen, raad en burgers der stad Nijmegen zeven jaar jaar de rechten en vrijheden hielden die zij in de loop van de tijd gekregen hadden. Hiermee werd het privilege bevestigd dat keizer Hendrik VII in 1230 aan de stad had gegeven. Het privilege werd telkens weer door de keizer en de hertogen van Gelre met dit soort akten opnieuw bevestigd. 

Datering: 21-10-1353
Collectie: 1 Bestuurlijk Archief der Stad Nijmegen 1196 - 1810
Nummer: 536
Link: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=16415774
Regionaal Archief Nijmegen

Het Regionaal Archief Nijmegen beheert de archieven van de gemeentes Beuningen, Druten, Heumen, Lingewaard, Millingen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen en archieven van bedrijven, verenigingen en particulieren. 

Het Archief kan je nog meer vertellen! Benieuwd naar de mogelijkheden voor educatie bij het Archief? Neem dan eens een kijkje op de site.

Heb je een opmerking over deze bron of een suggestie voor een nieuwe bron, onderwerp of thema? Laat het ons weten via hetarchief@nijmegen.nl.
  Onderdeel van thema's
Trefwoorden

Geschiedenislokaal024

Rechten en vrijheden

Tijdvak: Tijd van steden en staten (1000 tot 1500)


Omschrijving

Hertog Eduard van Gelre verklaart in dit charter dat burgemeesters, schepenen, raad en burgers der stad Nijmegen zeven jaar jaar de rechten en vrijheden hielden die zij in de loop van de tijd gekregen hadden. Hiermee werd het privilege bevestigd dat keizer Hendrik VII in 1230 aan de stad had gegeven. Het privilege werd telkens weer door de keizer en de hertogen van Gelre met dit soort akten opnieuw bevestigd. 

Datering: 21-10-1353
Collectie: 1 Bestuurlijk Archief der Stad Nijmegen 1196 - 1810
Nummer: 536
Link: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=16415774

Regionaal Archief Nijmegen

Het Regionaal Archief Nijmegen beheert de archieven van de gemeentes Beuningen, Druten, Heumen, Lingewaard, Millingen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen en archieven van bedrijven, verenigingen en particulieren. 

Het Archief kan je nog meer vertellen! Benieuwd naar de mogelijkheden voor educatie bij het Archief? Neem dan eens een kijkje op de site.

Trefwoorden

stadsrechten