Stoommachine

Home / Bronnen / Stoommachine    |    Terug
Stoommachine
   
   
 
 
 
 
Transcriptie
Aan Burgemeester en Wethouders van Nijmegen Ondergetekenden Erven G.W. van Westrhenen alhier geven te kennen: dat zij voornemens zijn een fabriek op te richten op perceel Neerbosch. Sectie B, nr.: 64 aan de Voorstadslaan, tot het vervaardigen en herstellen van machinerieën, welken in richting zal gedreven worden door eene daarin te plaatsen stoommachine en in welke fabriek zullen geplaatst worden smidsen en een oven volgens bijgaande stukken in triplo, behalve een uittreksel uit de kadastrale leggers aangezien geen der gebouwen in een kring van 200 [m.] gelegen zijn. waarom zij de vrijheid nemen Uw Achtb. eerbiedig te verzoeken hiertoe de vereischte vergunning te willen verleenen.

Door de industrialisatie in de negentiende eeuw hoefde er steeds minder met de hand gedaan te worden en kon er veel grootschaliger geproduceerd worden met behulp van machines. Het werk dat eerst handmatig gedaan werd kon nu bijvoorbeeld overgenomen worden door stoommachines. Stoommachines mochten echter niet zomaar geplaatst worden, daar had je een vergunning van de gemeente voor nodig. Dhr. van Westrhenen vraagt de gemeente in deze brief toestemming om een fabriek op te richten en hier een stoommachine in te plaatsen.

Datering: 1897
Collectie: 1335 Bouwvergunningen gemeente Nijmegen [circa 1830] - 1975
Nummer: 15968
Link: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2128464793
Regionaal Archief Nijmegen

Het Regionaal Archief Nijmegen beheert de archieven van de gemeentes Beuningen, Druten, Heumen, Lingewaard, Millingen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen en archieven van bedrijven, verenigingen en particulieren. 

Het Archief kan je nog meer vertellen! Benieuwd naar de mogelijkheden voor educatie bij het Archief? Neem dan eens een kijkje op de site.

Heb je een opmerking over deze bron of een suggestie voor een nieuwe bron, onderwerp of thema? Laat het ons weten via hetarchief@nijmegen.nl.
  Gerelateerde bronnen
  Onderdeel van thema's

Geschiedenislokaal024

Stoommachine

Tijdvak: Tijd van burgers en stoommachines (1800 tot 1900)


Omschrijving

Door de industrialisatie in de negentiende eeuw hoefde er steeds minder met de hand gedaan te worden en kon er veel grootschaliger geproduceerd worden met behulp van machines. Het werk dat eerst handmatig gedaan werd kon nu bijvoorbeeld overgenomen worden door stoommachines. Stoommachines mochten echter niet zomaar geplaatst worden, daar had je een vergunning van de gemeente voor nodig. Dhr. van Westrhenen vraagt de gemeente in deze brief toestemming om een fabriek op te richten en hier een stoommachine in te plaatsen.

Datering: 1897
Collectie: 1335 Bouwvergunningen gemeente Nijmegen [circa 1830] - 1975
Nummer: 15968
Link: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2128464793

Regionaal Archief Nijmegen

Het Regionaal Archief Nijmegen beheert de archieven van de gemeentes Beuningen, Druten, Heumen, Lingewaard, Millingen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen en archieven van bedrijven, verenigingen en particulieren. 

Het Archief kan je nog meer vertellen! Benieuwd naar de mogelijkheden voor educatie bij het Archief? Neem dan eens een kijkje op de site.

Trefwoorden

industriële revolutie
industrialisatie
industriële samenleving