Tolvrijheden

Home / Bronnen / Tolvrijheden    |    Terug
Tolvrijheden
   
   
 
 
 
 
Transcriptie
Richard, door Gods genade Roomse-Koning, vermeerder des Rijks, aan alle getrouwe van het Heilige Roomse Rijk, die deze zullen lezen, genade en alle goeds. Wij hebben gezien, dat de brief van Hendrik VII, Roomse-Koning, onze voorzaat, zodanige inhoud van woord tot woord bevat. Wij Hendrik VII, door Gods genade Roomse-Koning, en vermeerder des Rijks, zijn, na onze bescheidenheid, gehouden aan al onze trouwe onderdanen op haar rechtmatig verzoek gunstig gehoor te verlenen, en indien zij met de redelijkheid tezamen stemmen, moeten wij hun op de wijze van onze heilige voorouders gewone genade niet afwijzen: Daarom willen wij, dat dit tot kennis van allen komt: Nadien onze getrouwe burgers van Nijmegen, ons nederig verzocht hebben, dat wij hun en hun Stad wilden begunstigen, en zodanige rechten en vrijheden toestaan, als de Stad Aken, en andere steden van het Rijk, van onze voorouders, zo Koningen als Keizers, mede bevoorrecht zijn, met toestemming verzekerde, dat zulks ons en ons Rijk tot geen gering voordeel, en eer zal verstrekken: Zo hebben wij met rijpen rade van onze bijzondere vrienden goedgevonden haar verzoek toe te staan; gelijk wij door ons Koninklijk gezag aan de voornoemde burgers alle rechten en vrijheden toestaan, en schenken voor altijd, en dat zij zonder enige afpersing van Tolvrij met hare goederen, ’t zij te land of te water door ons gehele Rijk mogen passeren: daar nevens haar volle gunst bewijzende, dat ze tot hare Mede-burgers mogen aannemen, alwie zich naar hare Stad zouden willen begeven: daarom is het, dat wij onder behoud van onze genade wel sterk gebieden en bevelen, dat niemand door stout bestaan vervoerd onderneme onze Burgers van Nijmegen, of die zich vervoegd hebben, te bezwaren of moeilijk te vallen, ofte enige schatting af te persen het welk, indien iemand onderstaat te doen, die zal moeten weten dat hij de grote ongenade van onze Majesteit op zijn hals gehaald zal hebben: Daarom hebben wij tot meerder blijk en zekerheid dit blad laten schrijven, met het Zegel van onze Hoogheid en onze voornoemde Burgers aanbieden. De getuigen zijn deze: de eerwaardige Abt van S. Gal; Coenraad van Hohenloch, Everard van Walpurgh, Spijsdrager; Coenraad van Wintstete, Schenker; Lodewijk van Schippha, de Borders van Grindelahe; Coenraad van Smalnecche, Walter Ulrich en Lupold Notarissen; Coenraad Camerling, en nog andere meer. Gegeven bij Wifenburgh, in het jaar na de geboorte onze Heer 1230. Den laatsten Augustus; de derde indictie. Om onze bovengenoemde voorzaten hier in na te volgen, houden de gezegde dingen, uit de brief van Hendrik VII Roomse-Koning, voor zo veel alle die dingen bij dezelve Burgers in het gebruik en aangenaam zijn, ook voor bondig en aangenaam; dit alles noch tot hare voordeel met dit tegenwoordig privilegie versterkende. Maar op dat dit alles vast en onverbrekelijk mocht blijven, en voor altijd gelden, hebben wij de brief daarom doen schrijven, en met het Zegel van onze Majesteit bekrachtigd. Aken 22 Mei, de vijftiende indictie; in ’t jaar na de geboorte onze Heer 1257; in het eerste jaar van onze regering.

In een brief van Hendrik VII uit 1230 kreeg Nijmegen in het Roomse rijk stadsrechten en daarmee dezelfde tolvrijheden als Aken. In deze gunstbrief uit 1257 van Roomse koning Richard werden de verleende privileges en tolvrijheden van Nijmegen, die in 1230 uitgereikt waren, bevestigd. Nijmegenaren mochten hierna zonder afpersing tollen passeren. 

Datering: 1257
Collectie: Oud Archief Nijmegen
Nummer: 528
Link: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=16401577
Regionaal Archief Nijmegen

Het Regionaal Archief Nijmegen beheert de archieven van de gemeentes Beuningen, Druten, Heumen, Lingewaard, Millingen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen en archieven van bedrijven, verenigingen en particulieren. 

Het Archief kan je nog meer vertellen! Benieuwd naar de mogelijkheden voor educatie bij het Archief? Neem dan eens een kijkje op de site.

Heb je een opmerking over deze bron of een suggestie voor een nieuwe bron, onderwerp of thema? Laat het ons weten via hetarchief@nijmegen.nl.
  Onderdeel van thema's
Trefwoorden

Geschiedenislokaal024

Tolvrijheden

Tijdvak: Tijd van steden en staten (1000 tot 1500)


Omschrijving

In een brief van Hendrik VII uit 1230 kreeg Nijmegen in het Roomse rijk stadsrechten en daarmee dezelfde tolvrijheden als Aken. In deze gunstbrief uit 1257 van Roomse koning Richard werden de verleende privileges en tolvrijheden van Nijmegen, die in 1230 uitgereikt waren, bevestigd. Nijmegenaren mochten hierna zonder afpersing tollen passeren. 

Datering: 1257
Collectie: Oud Archief Nijmegen
Nummer: 528
Link: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=16401577

Regionaal Archief Nijmegen

Het Regionaal Archief Nijmegen beheert de archieven van de gemeentes Beuningen, Druten, Heumen, Lingewaard, Millingen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen en archieven van bedrijven, verenigingen en particulieren. 

Het Archief kan je nog meer vertellen! Benieuwd naar de mogelijkheden voor educatie bij het Archief? Neem dan eens een kijkje op de site.

Trefwoorden

handel