Wijn voor de dappere soldaten

Home / Bronnen / Wijn voor de dappere soldaten    |    Terug
Wijn voor de dappere soldaten
   
   
 
 
 
 
Transcriptie
Hoog Edel Gestrenge Heer Generaal Majoor Opperkommandant der Vesting Nijmegen Als gebooren Amsterdammer was mijnen wensch iets tot verkwikking mijner Landgenoten, dewelke in den voor ons zoo Roemrijken veldtogt gekwetst zijn geworden bijtedragen. Mijne vraag is dus aan U Hoog Edel Gestrenge Heer Generaal Majoor, of het mij geoorloofd zoude zijn, aan u Hoog Edele ter verdere bezorging, te zenden een half Aam beste Rijnwijn mits vrij zijnde van alle belastingen in Holland. Ik vlije mij van U Hoog Edel Gestrenge Heer Generaal Majoor een gunstig antwoord op mijnen vraag te mogen ontvangen. Met de meeste Hoogachting heb ik d'eer te zijn Uw Dienaar J.N. Salomons. Aan zijne hoog Edel Gestrenge Heer Generaal Majoor Opperkommandant der Vesting Nijmegen. Kleef, 14 Augustus 1832

Op 17 november 1830 wordt de vesting Nijmegen door de Belgische opstandelingen de oorlog verklaard. Het Zuid-Nederlandse deel van het koninkrijk was in opstand gekomen en voerde een onafhankelijkheidstrijd. De Belgische Opstand duurt tot 1839. De inname van Venlo bracht het gevaar van een aanval op Nijmegen aanvankelijk heel dichtbij. Na een inspectie van de vestingwerken werd door de koning geconstateerd dat “de stad over zo uitgebreide vestingwerken beschikt dat het geen vesting meer genoemd kan worden, maar een militaire positie van het hoogste gewicht, die echter in handen gevallen van de vijand een gevaarlijk tegenwapen kan worden”. Er werd een inschatting gemaakt dat de stad bij een bezetting van tien á twaalfduizend man zonder meer stand kon houden tegen een aanval. De aanwezigheid van de buitenforten maakte het mogelijk de rivier te controleren en verzekerd te blijven van aan- en afvoer van troepen en materiaal. De staat van oorlog heeft grote gevolgen voor de bevolking. Er werden duizenden extra soldaten in Nijmegen gevestigd maar er gebeurde vrij weinig. Soms was er een lichtpuntje: op 14 augustus 1831 werd er een brief gestuurd aan de "opperkommandant van de vesting Nijmegen" waarin aan werd gegeven een half aam beste Rijnwijn te willen schenken aan de soldaten van de vesting.

Datering: 1831
Collectie: 70 Opperbevelhebber Nijmegen 1830 - 1839
Nummer: 479
Link: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2128239701
Regionaal Archief Nijmegen

Het Regionaal Archief Nijmegen beheert de archieven van de gemeentes Beuningen, Druten, Heumen, Lingewaard, Millingen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen en archieven van bedrijven, verenigingen en particulieren. 

Het Archief kan je nog meer vertellen! Benieuwd naar de mogelijkheden voor educatie bij het Archief? Neem dan eens een kijkje op de site.

Heb je een opmerking over deze bron of een suggestie voor een nieuwe bron, onderwerp of thema? Laat het ons weten via hetarchief@nijmegen.nl.
  Onderdeel van thema's
Trefwoorden

Geschiedenislokaal024

Wijn voor de dappere soldaten

Tijdvak: Tijd van burgers en stoommachines (1800 tot 1900)


Omschrijving

Op 17 november 1830 wordt de vesting Nijmegen door de Belgische opstandelingen de oorlog verklaard. Het Zuid-Nederlandse deel van het koninkrijk was in opstand gekomen en voerde een onafhankelijkheidstrijd. De Belgische Opstand duurt tot 1839. De inname van Venlo bracht het gevaar van een aanval op Nijmegen aanvankelijk heel dichtbij. Na een inspectie van de vestingwerken werd door de koning geconstateerd dat “de stad over zo uitgebreide vestingwerken beschikt dat het geen vesting meer genoemd kan worden, maar een militaire positie van het hoogste gewicht, die echter in handen gevallen van de vijand een gevaarlijk tegenwapen kan worden”. Er werd een inschatting gemaakt dat de stad bij een bezetting van tien á twaalfduizend man zonder meer stand kon houden tegen een aanval. De aanwezigheid van de buitenforten maakte het mogelijk de rivier te controleren en verzekerd te blijven van aan- en afvoer van troepen en materiaal. De staat van oorlog heeft grote gevolgen voor de bevolking. Er werden duizenden extra soldaten in Nijmegen gevestigd maar er gebeurde vrij weinig. Soms was er een lichtpuntje: op 14 augustus 1831 werd er een brief gestuurd aan de "opperkommandant van de vesting Nijmegen" waarin aan werd gegeven een half aam beste Rijnwijn te willen schenken aan de soldaten van de vesting.

Datering: 1831
Collectie: 70 Opperbevelhebber Nijmegen 1830 - 1839
Nummer: 479
Link: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2128239701

Regionaal Archief Nijmegen

Het Regionaal Archief Nijmegen beheert de archieven van de gemeentes Beuningen, Druten, Heumen, Lingewaard, Millingen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen en archieven van bedrijven, verenigingen en particulieren. 

Het Archief kan je nog meer vertellen! Benieuwd naar de mogelijkheden voor educatie bij het Archief? Neem dan eens een kijkje op de site.

Trefwoorden

sociale verhoudingen