Tijd van ontdekkers en hervormers (1500 tot 1600)

Home / Tijdvakken / Tijd van ontdekkers en hervormers (1500 tot 1600)    |    Terug

18. Het begin van de Europese overzeese expansie

19. Het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling

20. De hernieuwde oriƫntatie op het erfgoed van de klassieke Oudheid

21. De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had

22. Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat

Geschiedenislokaal024

Tijd van ontdekkers en hervormers (1500 tot 1600)

Omschrijving

18. Het begin van de Europese overzeese expansie

19. Het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling

20. De hernieuwde oriƫntatie op het erfgoed van de klassieke Oudheid

21. De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had

22. Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat