Tijd van steden en staten (1000 tot 1500)

Home / Tijdvakken / Tijd van steden en staten (1000 tot 1500)    |    Terug

13. De opkomst van handel en ambacht die de basis legde voor het herleven van een agrarisch-urbane samenleving 

14. De opkomst van de stedelijke burgerij en toenemende zelfstandigheid van steden

15. Het conflict in de christelijke wereld over de vraag of de wereldlijke dan wel de geestelijke macht het primaat behoorde te hebben

16. De expansie van de christelijke wereld naar buiten toe, onder andere in de vorm van de kruistochten

17. Het begin van staatsvorming en centralisatie

 

Geschiedenislokaal024

Tijd van steden en staten (1000 tot 1500)

Omschrijving

13. De opkomst van handel en ambacht die de basis legde voor het herleven van een agrarisch-urbane samenleving 

14. De opkomst van de stedelijke burgerij en toenemende zelfstandigheid van steden

15. Het conflict in de christelijke wereld over de vraag of de wereldlijke dan wel de geestelijke macht het primaat behoorde te hebben

16. De expansie van de christelijke wereld naar buiten toe, onder andere in de vorm van de kruistochten

17. Het begin van staatsvorming en centralisatie