Toegankelijkheid

Home / Toegankelijkheid    |    Terug

Het Regionaal Archief Nijmegen wil voor deze website zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt deze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 25-08-2020.

Aanpak

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Training werknemers: onze redacteuren hebben meerdere trainingen over toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid gevolgd via The Internet Academy.
  • Interne controle vóór publicatie: onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Onderzoek: Onze redactie toetst regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden problemen lossen wij duurzaam op.
  • De leverancier van Geschiedenislokaal024.nl onderneemt stappen om de publieksomgeving te laten voldoen aan de toegankelijkheidseisen voor het waarmerk drempelvrij.nl .

Bekende problemen

Geschiedenislokaal024.nl voldoet momenteel niet aan alle eisen van toegankelijkheid. Dit is bekend bij de leverancier. Momenteel wordt in kaart gebracht op welke punten aanpassingen nodig zijn om te voldoen aan de eisen van toegankelijkheid.

Contact

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 024 of via het mailadres hetarchief@nijmegen.nl .

 Wij zijn blij met uw feedback. Dit helpt ons bij het continu verbeteren van de site. Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. Zie hiervoor ook onze privacyverklaring.

Toetsenbord.jpg

Geschiedenislokaal024

Toegankelijkheid

Omschrijving

Het Regionaal Archief Nijmegen wil voor deze website zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt deze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 25-08-2020.

Aanpak

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

Bekende problemen

Geschiedenislokaal024.nl voldoet momenteel niet aan alle eisen van toegankelijkheid. Dit is bekend bij de leverancier. Momenteel wordt in kaart gebracht op welke punten aanpassingen nodig zijn om te voldoen aan de eisen van toegankelijkheid.

Contact

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 024 of via het mailadres hetarchief@nijmegen.nl .

 Wij zijn blij met uw feedback. Dit helpt ons bij het continu verbeteren van de site. Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. Zie hiervoor ook onze privacyverklaring.